Základná škola s materskou školou, Dunajov 235

 

Navigácia

Streda 6. 7. 2022
Počet návštev: 833212

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

Úspešná škola - šťastné dieťa

 

Najväčšia nádej národa je v správnej výchove detí ! /Erazmus /

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť

dobrý, múdry, aktívny a šťastný človek.

 

POSLANIE, HODNOTY, VÍZIA MATERSKEJ ŠKOLY "SLNIEČKO"

  

Poslaním materskej školy je zvýšiť environmentálne povedomie u detí  a priblížiť  im možnosti trvalo udržateľného rozvoja na našej Zemi. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie do kolektívu a skupiny.

 

Hodnoty materskej školy: Materská škola nesie názov SLNIEČKO

S - SPOLUPRÁCA             

- rodiny a školy, materskej, základnej školy, s inými inštitúciami

L -  LÁSKA                         

- k sebe samému, k iným ľuďom, rasám, zvieratám či rastlinám

N - NÁROČNOSŤ               

- neustále sa zdokonaľovať, napredovať

I -  INDIVIDUALITA         

- rešpektovanie osobnosti každého dieťaťa

E - EMPATIA                      

- otvorená komunikácia, priateľské vzťahy

Č -  ČESTNOSŤ                 

  - plniť sľuby, stáť si za slovom, byť spravodlivý

K - KVALITA                     

- poskytovať kvalitnú edukáciu

O - OCHOTA                       

- navzájom si pomáhať, spolupracovať

 

Vízia materskej školy: „ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ“.

 

 

        

                     

 

    

       

 

 

Webové sídlo školy tvorila od roku  1.7.2011 do 30.6.2017 

Mgr. Jarmila Neveďalová, riaditeľka ZŠ s MŠ.

od 1.7. 2017 Mgr. Alena Kinierová, riaditeľka ZŠ s MŠ, 

od 1.7.2011 Mgr. Daniela Dubeňová pre MŠ .