Základná škola s materskou školou, Dunajov 235

 

Navigácia

Obec Dunajov

Školský klub detí

Plán aktivít

 

Rozpracovanie úloh podľa jednotlivých mesiacoch

                                      

 

 

September: Vitaj v ŠKD

Oboznámenie so školským poriadkom v ŠKD

Vychádzka do blízkeho okolia školy

Pravidlá a zásady spolužitia v ŠKD

Ideme hodovať

 

Október: Maľovaná jeseň

Jesenná fantázia – tvoríme z prírodnín

Výstavka výrobkov z ovocia a zeleniny

Október – Mesiac úcty k starším – kultúrny program pre starých rodičov

Dopravná výchova – Na asfalte zebra...

 

November: Čakanie Martina na bielom koni

Halloween – tvorivé dielne – strašidlo, čarodejnica...

Pamiatka zosnulých – spomienka na blízkych

Zvieratá v lese

 

December: Vianoce prichádzajú         

Mikulášske tvorivé dielne

Zvyky a tradície, list Ježiškovi

Vianočná besiedka

Vianočné tvorivé dielne

 

Január: Zimné radovánky – sánky dolu z klínka...

Nedajme im zahynúť – starostlivosť o zvieratá v zime

Zabávame sa

Výrobky z papiera

Súťaž v stavaní snehuliakov

 

Február: Fašiangy – Keď Gašparko sviatok mal, usporiadal karneval...

Výroba masiek

Tancovačka – DETSKÝ KARNEVAL

Valentín – tvorivé dielne

Zabávame sa na snehu

 

Marec: Jar k nám prišla na zelených krídelkách

Mesiac knihy – hra na spisovateľa

22. 03. Svetový deň vody – Voda, čo ma drží nad vodou (projekt)

Popoludnie v knižnici

 

Apríl: Veľká noc – zrod nového života

 

1. apríl – Deň vtáctva

Mesiac lesov

Veľkonočná výzdoba  - tvorivé dielne

 

Máj, lásky čas                      

Deň matiek

Darčeky – tvorivá dielňa

Naša vlasť – erb, vlajka, história obce...

Turistická vychádzka

 

Jún: Ako každý rok o tomto čase, prázdniny sú tu zase...

MDD – „Každý rád oslavuje“ – diskotéka, súťaže, zábava

Opekačka

Rozlúčka so školským rokom